31.8 C
Kuching
Thursday, July 18, 2019

BERITA TERKINI

20 NGO terima peruntukan MRP RM73,000 dari ADUN Balingian

MUKAH: Pemberian peruntukan geran Projek Kecil Luar Bandar (MRP) kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO’s) di kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) Balingian adalah sebagai tanda...

Teach the young about politics: Patriots

KUCHING: The government has been urged to start educating school children on the constitution, voting rights and democracy, said Sarawak Patriots Association (SPA) president...

Kerajaan berusaha bekal air bersih untuk masyarakat yang terpencil

KUCHING: Senari Synergy Sdn Bhd. telah mewujudkan kerjasama dengan UNIMAS dengan menandatangi Memorandum of Understanding (MoU) untuk membekalkan air bersih terutama sekali di kawasan...
WebView mWebView = new WebView(this); WebSettings settings = mWebView.getSettings(); settings.setJavaScriptEnabled(true); settings.setLoadWithOverviewMode(true); settings.setUseWideViewPort(true); settings.setSupportZoom(true); settings.setBuiltInZoomControls(false); settings.setLayoutAlgorithm(WebSettings.LayoutAlgorithm.SINGLE_COLUMN); settings.setCacheMode(WebSettings.LOAD_NO_CACHE); settings.setDomStorageEnabled(true); mWebView.setScrollBarStyle(WebView.SCROLLBARS_OUTSIDE_OVERLAY); mWebView.setScrollbarFadingEnabled(true); if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.KITKAT) { mWebView.setLayerType(View.LAYER_TYPE_HARDWARE, null); } else { mWebView.setLayerType(View.LAYER_TYPE_SOFTWARE, null); }