25 C
Kuching
Wednesday, September 18, 2019

BERITA TERKINI

Lima sekolah kurang murid di Tebedu digabung

KUCHING: Lima buah Sekolah Kurang Murid (SKM) dalam daerah Tebedu akan digabungkan menjadi sekolah berpusat pertama di Sarawak. Menteri Pendidikan Dr Maszlee Malik berkata sekolah-sekolah...

Raksasa misteri main di sungai

BEIJING: Media sosial China heboh dengan kehadiran makhluk misteri di Sungai Yangtze yang dikatakan mirip raksasa Loch Ness. Rakaman klip video di pantai Kota Yichang...

Referendum Papua, PBB menyebelahi Indonesia

JAKARTA: PBB membuat keputusan bahawa Papua merupakan sebahagian daripada Indonesia. Duta Besar Indonesia ke PBB di Geneva Hasan Kleib berkata, keputusan tersebut dipersetujui pada debat...
WebView mWebView = new WebView(this); WebSettings settings = mWebView.getSettings(); settings.setJavaScriptEnabled(true); settings.setLoadWithOverviewMode(true); settings.setUseWideViewPort(true); settings.setSupportZoom(true); settings.setBuiltInZoomControls(false); settings.setLayoutAlgorithm(WebSettings.LayoutAlgorithm.SINGLE_COLUMN); settings.setCacheMode(WebSettings.LOAD_NO_CACHE); settings.setDomStorageEnabled(true); mWebView.setScrollBarStyle(WebView.SCROLLBARS_OUTSIDE_OVERLAY); mWebView.setScrollbarFadingEnabled(true); if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.KITKAT) { mWebView.setLayerType(View.LAYER_TYPE_HARDWARE, null); } else { mWebView.setLayerType(View.LAYER_TYPE_SOFTWARE, null); }