Author: Mohd Mustaqim Muradi

Ada apa dengan Mawan?

Tan Sri William Mawan Ikom dapat dianggap sebagai seorang pemimpin politik yang ‘flamboyant’, iaitu yakin diri, dan sering mudah menarik perhatian orang ramai, bukan sahaja