34 Manifesto GPS

0
8

(1)Menjamin Kestabilan dan Autonomi Politik Sarawak;
(2)Mempertahan dan Membela Hak-Hak Sarawak Mengikut Perlembagaan Persekutuan, Perjanjian Malaysia 1963 (MA63), Perlembagaan Negeri Sarawak dan Undang-Undang Negeri Sarawak;
(3)Menjamin Hak Kesaksamaan Yang Inklusif Untuk Semua Rakyat Sarawak;
(4)Mengiktiraf dan Menjamin Hak Rakyat Ke Atas Tanah Native Customary Right (NCR) dan Native Territorial Domain (NTD);
(5)Menjadikan Sarawak Maju dan Berpendapatan Tinggi Menjelang 2030;
(6)Merapatkan Jurang Pendapatan Rakyat Melalui Pewujudan Lebih Banyak Peluang Pekerjaan;
(7)Membasmi Kemiskinan Bandar dan Luar Bandar;
(8)Menyediakan Lebih Banyak Rumah Mampu Milik, Skim Pembesaran Kampung (SPK), Skim Penempatan Semula (SPS), Bantuan Pembinaan dan Baik Pulih Rumah Panjang;
(9)Memacu Pembangunan Ekonomi Sarawak Melalui Agenda Ekonomi Digital;
(10)Memperkasakan Usaha Melindungi dan Memulihara Alam Semula Jadi;
(11)Meningkatkan Pendapatan dan Sumber Hasil Sarawak;
(12)Memperhebatkan Jaringan Jalan Perhubungan, Pengangkutan, Pelabuhan dan Lapangan Terbang;
(13)Memperluaskan Liputan Bekalan Air, Elektrik dan Gas;
(14)Memperluaskan Liputan Telekomunikasi dan Kemudahan Digital;
(15)Mentransformasikan Pembangunan Ekonomi Luar Bandar;
(16)Merancakkan Pembangunan Bandar Sejahtera dan Pintar;
(17)Mentransformasikan dan Memacu Sektor Pertanian, Penternakan dan Perikanan;
(18)Membangun Sektor Perindustrian dan Pelaburan;
(19)Menyediakan Lebih Banyak Peluang Perniagaan dan Memperkasakan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS);
(20)Memperhebatkan Sektor Pelancongan dan Perkhidmatan;
(21)Memperkasakan Perkhidmatan Kerajaan Yang Berteraskan Kepada Integriti dan Tadbir Urus Yang Baik;
(22)Meningkatkan Akses dan Kualiti Perkhidmatan Kesihatan;
(23)Meningkatkan Kualiti Pendidikan dan Latihan Teknikal;
(24)Menjamin Keselamatan Negeri dan Rakyat;
(25)Meningkatkan Kecekapan Pengurusan Bencana;
(26)Mengukuhkan Keharmonian dan Kesejahteraan Sosial;
(27)Menjamin dan Memelihara Budaya, Warisan dan Kepercayaan Pelbagai Kaum;
(28)Memperkukuhkan Mahkamah Adat Bumiputera;
(29)Membantu dan Mempercepatkan Anak Sarawak Yang Layak Untuk Mendapatkan Kerakyatan;
(30)Menjaga dan Memelihara Kebajikan Rakyat;
(31)Memperkasakan Penglibatan Wanita Dalam Pembangunan Sarawak;
(32)Mempertingkatkan Penyertaan Belia Dalam Pembangunan Sarawak; dan
(33)Memperhebatkan Bidang Sukan.
(34) Penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat