Sunday, December 5, 2021

Setahun PN: Ucapan penuh Perdana Menteri

Secara Rawak

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Yang Berhormat Menteri-Menteri Kanan dan Menteri-Menteri,
Yang Amat Berhormat Menteri-Menteri Besar dan Ketua-Ketua Menteri,
Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Menteri,
Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Negara,
Yang Berbahagia Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam,

Ketua-Ketua Perwakilan Asing,
Yang Berbahagia Ketua-ketua Perkhidmatan, Ketua-ketua Setiausaha
Kementerian dan Ketua-ketua Jabatan,
Ketua-ketua Badan Berkanun dan Syarikat Berkaitan Kerajaan,
Seterusnya saudara dan saudari yang saya hormati sekalian.

Alhamdulillah, marilah kita mulakan pagi ini dengan memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu Wataala atas kebesaran dan keagungan-Nya jua maka kita diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam Majlis Amanat Perdana Setahun Malaysia Prihatin.

Hari ini genap setahun Kerajaan Perikatan Nasional dibentuk. Sepanjang tempoh setahun yang lalu, kita dihadapkan dengan satu krisis besar yang mengancam nyawa rakyat, iaitu pandemik COVID-19. Ia adalah satu krisis kesihatan di peringkat global yang tidak pernah berlaku sebelum ini. It is a health crisis at a global scale which was unprecedented.

Penularan wabak COVID-19 telah mengakibatkan bukan sahaja krisis kesihatan sedunia tetapi juga krisis ekonomi pada skala yang tidak pernah dialami di peringkat global sejak tahun 1930-an. Negara kita tidak terkecuali daripada menerima kesan wabak COVID-19, dengan lebih 300 ribu orang telah dijangkiti virus ini dan ekonomi negara menguncup
sebanyak 5.6 peratus untuk tahun 2020.

CABARAN UTAMA KERAJAAN PRIHATIN RAKYAT: MELINDUNGI NYAWA DAN KEHIDUPAN

Sebagai Kerajaan Prihatin Rakyat, cabaran utama dalam mengurus krisis ini ialah untuk mengimbangi antara keutamaan melindungi nyawa rakyat dan keperluan menjamin kelangsungan hidup. Our main challenge is to strike a fine balance between protecting lives and livelihood. Jika boleh disimpulkan – melindungi nyawa dan kehidupan – adalah dua kata
kunci utama yang menggambarkan tumpuan pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional sejak setahun yang lalu.

Untuk melindungi nyawa dan kehidupan rakyat, sepanjang tahun lalu, Kerajaan telah mengambil langkah berani dan proaktif. Antaranya dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dan pada masa yang sama memperkenalkan pelbagai pakej rangsangan ekonomi yang bernilai RM305 bilion. Langkah ini diambil untuk membendung penularan COVID-19 dan pada masa yang sama meringankan beban rakyat serta memastikan kelangsungan perniagaan.

Alhamdulillah, dengan sokongan para frontliners, penjawat awam, pasukan keselamatan, sektor swasta dan masyarakat umum, langkahlangkah yang diambil oleh Kerajaan telah membuahkan hasil yang positif. Kita telah berhadapan dengan tiga gelombang jangkitan COVID-19 setakat ini. Kita telah berjaya melandaikan lekuk jangkitan gelombang
pertama, membendung gelombang kedua, dan pada masa ini kes-kes harian dalam gelombang ketiga COVID-19 sedang menunjukkan trend penurunan.

Selain itu, sistem kesihatan di negara kita juga bukan sahaja terus
mampu untuk bertahan, malah semakin efektif dalam merawat pesakit
COVID-19. Kadar kematian akibat COVID-19 di Malaysia adalah antara
yang terendah di dunia, iaitu di bawah 0.4 peratus dan lebih 90 peratus
daripada yang dijangkiti telah pulih sepenuhnya.

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) juga telah bersiap sedia
untuk memastikan sekurang-kurangya 126 ribu orang individu dapat
diberikan suntikan vaksin COVID-19 setiap hari di 600 lokasi vaksinasi di
seluruh negara. Kerajaan menyasarkan 80 peratus penduduk, iaitu
bersamaan 26 juta orang individu, akan menerima suntikan vaksin yang
diberikan secara percuma.

InsyaAllah, dengan langkah kawalan pergerakan yang masih
berkuatkuasa, pematuhan kepada SOP secara berterusan dan
pelaksanaan Pelan Imunisasi COVID-19 Kebangsaan yang sudah pun
dimulakan, kita akan dapat melandaikan lekuk jangkitan COVID-19 di
negara kita dalam tempoh beberapa bulan akan datang.
KEDUDUKAN EKONOMI SEMASA

Keadaan ekonomi negara kita juga kian bertambah baik. Jika
dibandingkan, pada bulan April 2020, ekonomi menguncup 28.7 peratus,
tetapi pada bulan Disember 2020, ekonomi negara kita hanya menguncup
1.7 peratus. Kadar pengangguran juga telah menurun daripada 5.3
peratus pada bulan Mei 2020 kepada 4.8 peratus pada bulan Disember
2020.

Langkah kerajaan membuka semula sektor-sektor ekonomi secara
berfasa selepas pelaksanaan PKP pertama pada bulan Mac 2020 telah
menyumbang kepada kedudukan ekonomi semasa yang lebih baik.
Kebenaran untuk aktiviti-aktiviti ekonomi beroperasi semula telah
memberi kelegaan kepada ekonomi negara dan yang lebih penting
memberi peluang kepada rakyat untuk kembali menjana pendapatan.

Pada bulan Januari 2021, apabila angka pandemik meningkat
semula, Kerajaan mengambil keputusan untuk memastikan bahawa
pelaksanaan PKP kali kedua adalah perlu, tetapi berdasarkan kepada
data dan sains dalam menangani virus ini yang telah dikaji sepanjang
COVID-19 melanda negara.

Dalam tempoh PKP kali kedua ini, Kerajaan telah berusaha untuk
mengimbangi antara kepentingan kesihatan awam dan keperluan
pertumbuhan ekonomi. Justeru, Kerajaan membuat keputusan untuk
memberi kelonggaran dengan membuka lebih banyak aktiviti ekonomi
berbanding PKP kali pertama dengan syarat pematuhan kepada SOP
yang ketat. SOP bagi semua aktiviti ekonomi juga telah ditambah baik
dengan penglibatan aktif persatuan-persatuan dan dewan-dewan
perniagaan.

Kebenaran kepada lebih banyak aktiviti ekonomi untuk beroperasi
adalah amat penting kerana sebagai sebuah negara perdagangan,
barangan dan produk yang dihasilkan dalam negara perlu dieksport. Kita
tahu umpamanya sarung tangan getah, produk elektrik dan elektronik dan
hasil kayu-kayan seperti perabot mendapat permintaan yang cukup
memberangsangkan dalam pasaran eksport. Selain itu, kelangsungan
sektor-sektor ekonomi seperti pembuatan, perkhidmatan dan peruncitan
juga adalah amat penting kerana ia turut membantu operasi syarikat
perusahaan kecil dan sederhana (SME) dalam rantaian nilai aktiviti
ekonomi negara.

15. Kesan pelaksanaan PKP kali kedua di peringkat awalnya, dengan
hanya pembuatan dan sebahagian peruncitan dan pembinaan yang
dibenarkan beroperasi dengan kapasiti 100 peratus pengeluaran, adalah
tiga kali lebih rendah berbanding PKP pertama. Namun, kehilangan hasil
masih besar iaitu sekitar RM633 juta sehari. Sehubungan itu, Kerajaan
telah mengarahkan supaya semua aktviti ekonomi dalam sektor
perkhidmatan, peruncitan dan pembinaan dibenarkan beroperasi pada
kapasiti 100 peratus dengan SOP ketat yang perlu dipatuhi. Kebenaran
untuk beroperasi bagi aktiviti-aktiviti ekonomi ini memberi peluang kepada
syarikat-syarikat untuk terus menjana pendapatan.

Dengan langkah-langkah yang sedang diambil, Kerajaan
menjangkakan kedudukan ekonomi Malaysia akan bertambah baik pada
tahun ini. Menurut laporan World Economic Outlook oleh Tabung
Kewangan Antarabangsa, KDNK dunia pada tahun 2021 diunjur kembali
pulih pada kadar 5.5 peratus, manakala perdagangan dunia turut diunjur
kembali berkembang pada kadar 8.1 peratus. Sejajar dengan pemulihan
aktiviti ekonomi dan perdagangan dunia, ekonomi negara turut dijangka
kembali pulih pada tahun 2021.

Badan-badan antarabangsa seperti Tabung Kewangan
Antarabangsa dan Bank Dunia pada bulan Januari 2021 mengunjurkan
ekonomi negara kita akan berkembang pada kadar 7 peratus dan 6.7
peratus. Pemulihan ekonomi negara akan turut diterajui oleh sektor
perkhidmatan dan pembuatan yang menyumbang lebih 80 peratus

daripada KDNK. Pada masa yang sama, permintaan domestik diunjur
mencatat pertumbuhan yang stabil disokong oleh penambahbaikan
dalam pasaran buruh, kadar inflasi yang rendah dan keadaan
pembiayaan yang menggalakkan serta penerusan semula projek utama
infrastruktur.

Sebagai sebuah negara yang pertumbuhan ekonominya dipacu
oleh eksport, sentimen pelabur amat penting sebagai sumber penciptaan
pekerjaan. Dari aspek ini, keyakinan dalam pasaran Malaysia tetap teguh
terutama daripada pelabur asing berdasarkan pelaburan sebanyak
RM23.1 bilion dalam pasaran bon sehingga Ogos 2020. Pelaburan asing
bersih ke Malaysia juga kekal positif daripada RM2.2 bilion pada suku
kedua 2020 kepada RM6.1 bilion pada suku keempat 2020.

Antara faktor yang menyokong keyakinan pelabur luar ini ialah
usaha giat Kerajaan untuk mengadakan libat urus dengan pelabur sedia
ada bagi memahami kehendak industri dalam tempoh pelaksanaan
kawalan pergerakan. Selain itu, usaha-usaha untuk menarik pelaburan
tambahan dan baharu juga sentiasa giat dijalankan.

Ringgit Malaysia juga telah muncul sebagai antara mata wang
paling kukuh di Asia Tenggara dipacu oleh inisiatif secara berterusan
pihak Kerajaan dan swasta dalam memulihkan ekonomi dan menangani
pandemik COVID-19. Ini merupakan petunjuk penting untuk menilai
kemapanan ekonomi negara dalam jangka masa panjang.

LANGKAH KE HADAPAN KERAJAAN PRIHATIN RAKYAT
Mengawal aran Covid-19 Dan Memulihkan Ekonomi

Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian,

21. Setelah mengharungi segala cabaran pada tahun 2020, Kerajaan
bertekad untuk memacu pemulihan ekonomi dengan lebih rancak pada
tahun 2021 demi kesejahteraan rakyat. Saya tahu, walaupun keadaan
sudah beransur pulih, ramai rakyat di luar sana masih mengalami
kehilangan punca pendapatan dan banyak usahawan tertekan untuk
meneruskan perniagaan.
22. Pada awalnya, semasa wabak COVID-19 mula melanda negara kita,
ia merupakan satu perkara baharu yang tidak pernah kita alami
sebelumnya. Banyak perkara yang masih belum diketahui tentang virus
ini.
23. Setelah setahun berlalu, banyak yang telah kita pelajari. Antaranya,
berdasarkan analisa data COVID-19, adalah didapati bahawa 10 peratus
daripada lokasi kluster COVID-19 menyumbang kepada lebih daripada 85
peratus kes COVID-19 di negara ini.
24. Dengan itu, Kerajaan akan menggubal strategi mengawal penularan
COVID-19 berdasarkan data yang diperolehi. Kerajaan akan mengambil
pendekatan yang lebih bersasar dengan melaksanakan Perintah Kawalan
Pergerakan yang lebih ketat di lokasi-lokasi kluster jangkitan.
25. Pada masa yang sama, aktiviti ekonomi akan terus dibuka tertakluk
kepada amalan penjarakan sosial serta SOP yang ketat. Penguatkuasaan
SOP akan dipertingkatkan. Tindakan tegas akan diambil ke atas mereka
yang didapati tidak mematuhi SOP bagi memastikan aktiviti ekonomi dan
9
mata pencarian untuk majoriti rakyat dan perniagaan dapat kekal dibuka
dan diteruskan.
26. Walaupun aktiviti ekonomi akan dibuka, kawalan pergerakan masih
diperlukan termasuk kawalan sempadan antarabangsa, kawalan
pergerakan merentasi negeri dan juga aktiviti sosial dan perniagaan di
mana penjarakan sosial tidak dapat diamalkan. Pembukaan aktiviti
seumpama ini hanya dapat dilaksanakan setelah pelaksanaan imunisasi
mencapai tahap tertentu dari segi liputan rakyat.
27. Mengambil kira situasi ini, Kerajaan akan merangka langkah-langkah
tambahan dalam tempoh terdekat, iaitu:
Pertama – Menyediakan bantuan secara bersasar kepada
kumpulan rentan, terutamanya golongan miskin serta golongan
yang mengalami kehilangan pendapatan;
Kedua – Meningkatkan sokongan kepada perniagaan, khususnya
perniagaan yang masih tidak dapat beroperasi dan perniagaan yang
sedang dalam proses pembukaan semula pasca PKP;
Ketiga – Memberi tumpuan kepada sistem penyampaian awam,
terutamanya bagi memastikan bantuan sampai kepada semua yang
memerlukan, menyegerakan pelaksanaan projek pembangunan
serta mengurangkan karenah birokrasi supaya aktiviti ekonomi
kembali rancak sehingga ke peringkat akar umbi dan menggalakkan
pelaburan baharu dari dalam dan luar negara; dan

Keempat – Memberi fokus utama kepada agenda pendigitalan
selaras dengan pertumbuhan sumber kekayaan baharu dan
transformasi ekonomi negara dalam aktiviti yang berasaskan
pengetahuan dan inovasi.

Penciptaan Peluang Pekerjaan

Pandemik COVID-19 memberi kesan yang besar kepada masalah
pengangguran di negara ini. Pada tahun 2020, sebanyak 107,024 kes
pemberhentian kerja dilaporkan manakala 14,273 kes lagi dilaporkan
sehingga 21 Febuari 2021. Untuk mengatasi masalah pemberhentian
kerja dan pengangguran, Kerajaan telah menubuhkan Majlis Pekerjaan
Negara (MPN) yang merupakan badan tertinggi dalam penetapan dasar
dan strategi serta pemantauan pelaksanaan inisiatif berkaitan penciptaan
pekerjaan. Bagi tahun 2021, MPN menyasarkan pewujudan sebanyak
500 ribu peluang pekerjaan kepada rakyat negara ini.

Untuk tujuan ini, Kerajaan menerusi PERKESO sedang
melaksanakan program PenjanaKerjaya 2.0 dan pemerkasaan portal
MYFutureJobs bagi menggalakan majikan mengambil dan melatih
pekerja-pekerja baharu. Sepanjang tahun lalu, seramai 161,603 pencari
kerja telah ditempatkan di dalam pekerjaan baharu. Setakat 26 Februari
2021, seramai 25,648 orang lagi telah berjaya mendapat pekerjaan.
Melalui MyFutureJobs, terdapat 243,892 tawaran pekerjaan yang masih
terbuka untuk para pencari kerja di mana 143,320 peluang pekerjaan
telah diwujudkan menerusi portal MYFutureJobs.

Pemerkasaan Ekonomi Digital

Sebagai sebahagian daripada usaha untuk menyokong
pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan, Kerajaan akan
memberi fokus kepada pemerkasaan ekonomi digital. Menjelang tahun
2025, ekonomi digital dijangka akan menyumbang 22.6 peratus kepada
Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK). Sehubungan itu, saya telah
melancarkan Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia dan inisiatif
MyDigital pada 19 Februari yang lalu. Rangka tindakan ini menyediakan
hala tuju untuk Malaysia menjadi sebuah negara yang berdaya saing
dalam era digital ini.

Berdasarkan Laporan International Institute for Management
Development (IMD) World Digital Competitiveness Ranking 2020,
daripada 63 buah negara, Malaysia berada pada kedudukan ke-26
dengan skor 82.39 peratus. Manakala dari aspek kreativiti dan inovasi,
Malaysia berada pada kedudukan ke-12 daripada 190 ekonomi Rantau
Asia Timur dan Pasifik dengan skor 81.5 dalam World Bank’s Doing
Business 2020.

Inisiatif MyDigital yang berpotensi menarik pelaburan yang
dianggarkan bernilai RM70 bilion pastinya akan meningkatkan daya saing
negara di samping menjadi antara pemangkin utama pemulihan ekonomi
negara dan penciptaan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan untuk
rakyat.

Selain itu, Kerajaan melalui Kementerian dan agensi-agensi
berkaitan telah bekerjasama dengan pihak penyedia perkhidmatan
komunikasi utama untuk membangunkan sebuah pelan infrastruktur
digital yang menyeluruh bagi memenuhi keperluan baharu rakyat. Pelan
tindakan ini yang dikenali sebagai Jalinan Digital Negara (JENDELA),

akan menjadi platform penambahbaikan komunikasi digital negara di
bawah Rancangan Malaysia ke-12. Pelaksanaan JENDELA diharapkan
dapat menyediakan penyelesaian kepada masalah capaian internet di
kawasan luar bandar dan pedalaman, termasuk di Sabah dan Sarawak.

Kerajaan juga telah meluluskan sebanyak 128 projek ICT dan
pendigitalan melibatkan kos keseluruhan berjumlah RM3.8 bilion dengan
peruntukan tahun 2021 sebanyak RM538.7 juta. Projek-projek yang
diluluskan tersebut meliputi pembangunan sistem, infrastruktur dan
perisian keselamatan siber, latihan kompetensi kerajaan digital serta
menaiktaraf kelengkapan ICT di institut latihan.

Pendidikan Digital

Selaras dengan usaha memperkasa ekonomi digital, Kerajaan juga
akan memberi tumpuan kepada pelaksanaan Dasar Pendidikan Digital.
Dasar ini mempunyai tiga tujuan utama, iaitu:
Pertama – menyediakan generasi fasih digital, iaitu generasi yang
menguasai pengetahuan dan kemahiran digital serta berupaya
menghasilkan inovasi menggunakan teknologi digital;
Kedua – meningkatkan kompetensi dan pembangunan profesional
pihak berkepentingan berkaitan kepimpinan dan pengintegrasian
teknologi digital dalam pendidikan; dan
Ketiga – merapatkan jurang digital bagi melahirkan warganegara
yang bertanggungjawab dan berfungsi dalam masyarakat berilmu
berlandaskan nilai murni (knowledge virtue-based society).

Saya percaya, Dasar Pendidikan Digital adalah satu langkah ke
hadapan untuk menyediakan generasi fasih digital dan pada yang sama
melonjakkan kualiti pendidikan negara kita agar menjadi antara yang
terbaik di dunia.

Membasmi Kemiskinan

Saya sedar walaupun Kerajaan telah menyalurkan pelbagai bentuk
bantuan kepada rakyat, khususnya semasa pandemik COVID-19, masih
ramai lagi yang menanggung kesusahan. Saya mempengerusikan
mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi setiap minggu dan dalam mesyuarat
yang terakhir dilaporkan bahawa jumlah rakyat yang jatuh miskin akibat
pandemik COVID-19 telah meningkat. Mereka yang dahulunya berada
dalam kumpulan T20 sebahagiannya telah menjadi M40 dan sebahagian
kumpulan M40 telah menjadi kumpulan B40. Mereka yang berada dalam
kumpulan B40 pula menjadi bertambah miskin kerana kesan
penguncupan ekonomi yang sedang dialami oleh negara kita.

Kabinet juga telah membincangkan secara mendalam masalah
kemiskinan yang sedang berlaku di negara kita. Saya telah
dipertanggungjawbkan untuk mempengerusikan Jawatankuasa Kabinet
Mengenai Kemiskinan yang akan meneliti masalah ini secara lebih
terperinci dan apa langkah-langkah yang boleh dilaksanakan oleh
Kerajaan, GLC, badan-badan sukarela serta sektor swasta untuk
bersama-sama mengatasi masalah kemiskinan. Program pembasmian
kemiskinan akan mengambilkira peningkatan Paras Garis Kemiskinan
2021 (PGK 2021) daripada RM980 kepada RM2,208 yang akan
meningkatkan bilangan isi rumah miskin dan miskin tegar dan seterusnya
meningkatkan bilangan kumpulan sasar.

Menjamin Keselamatan Rakyat

Dalam usaha untuk menangani penularan COVID-19 dan menjamin
keselamatan rakyat, Kerajaan juga akan mempertingkatkan aspek
kawalan sempadan, memastikan pematuhan terhadap perintah kawalan
pergerakan, menambahbaik pusat-pusat tahanan sedia ada termasuk
membuka pusat-pusat tahanan sementara dan memperketatkan kawalan
kemasukan warga asing.

Kerajaan juga tidak sedikitpun berkompromi dalam isu pendatang
asing tanpa izin (PATI) terutamanya dalam usaha membendung
penularan Covid-19. Sehingga 31 Disember 2020, sebanyak 6,634
operasi ke atas PATI telah dilaksanakan dan seramai 22,522 orang PATI
dan 387 orang majikan telah ditangkap. Selain itu, 11 sindiket berkaitan
PATI dan 111 orang dalang telah ditahan.

Kerajaan turut memperkasakan kawalan sempadan melalui Op

Benteng di bawah National Task Force (NTF) yang terdiri daripada
pelbagai agensi keselamatan bagi mengekang kemasukan PATI yang
menyebabkan peningkatan penularan COVID-19. Op Benteng antaranya
telah berjaya melaksanakan tangkapan dan pengusiran ke atas PATI,
tekong serta merampas bot haram yang cuba memasuki perairan negara.
42. Sebagai langkah ke hadapan, Kerajaan akan terus melaksanakan
kawalan keselamatan dan penguatkuasaan terutamanya terhadap
arahan perintah kawalan pergerakan yang sedang berkuatkuasa. Selain
itu, dasar dan perundangan berkaitan keselamatan akan diperkasakan
bagi mengukuhkan lagi aspek penguatkuasaan.

Kawalan sempadan akan menjadi antara fokus Kerajaan melalui
transformasi pengurusan dan tadbir urus. Pendekatan lima sempadan
hadapan atau five-front approach yang merangkumi sempadan utara
Kedah, sempadan utara Kelantan, Selatan, Sabah dan Sarawak akan
dilaksanakan dengan menambah aset dan penggunaan peralatan yang
berteknologi tinggi yang berbeza mengikut kesesuaian bentuk mukabumi
di sempadan. Ini termasuklah penambahan pos-pos kawalan, pagar
sempadan, CCTV, radar dan dron yang berkapasiti tinggi.

Menambahbaik Sistem Kesihatan Negara

Pandemik COVID-19 telah mengajar kita betapa pentingnya negara
kita mempunyai sistem kesihatan yang terbaik. Pencapaian sedia ada
sistem kesihatan Malaysia telah membuktikan keprihatinan kerajaan dan
hasil kesungguhan serta kecemerlangan Kementerian Kesihatan
Malaysia serta barisan hadapan dalam menyediakan perkhidmatan
kesihatan yang sempurna kepada rakyat.

Namun begitu, pertambahan bilangan penyakit tidak berjangkit
(NCD) dalam kalangan penduduk, akses kepada kemudahan kesihatan
di kawasan-kawasan tertentu dan kemampanan sistem sedia ada telah
memberi cabaran kepada pihak kerajaan. Di samping itu, pandemik
COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia juga telah
mendedahkan beberapa jurang yang wujud dalam sistem sedia ada serta
langkah jangka pendek dan jangka panjang yang perlu diambil bagi
memastikan ia tidak memberi tekanan yang melampau kepada sistem
kesihatan negara pada masa hadapan.

Menyedari hakikat ini kerajaan telah memulakan usaha
melaksanakan kajian menyeluruh terhadap sistem kesihatan negara.
Kajian ini terbahagi kepada dua fasa yang merangkumi unjuran serta
usaha yang perlu diambil bagi tempoh sehingga tahun 2030. Fasa
pertama yang sedang dilaksanakan pada masa ini bertujuan meneliti
secara objektf serta menetapkan langkah utama yang perlu diambil bagi
memperkukuh sistem sedia ada. Antara lain, fasa pertama bermatlamat
menilai sistem kesihatan negara secara terbuka dan objektif. Fasa kedua
pula akan menghasilkan pelan tindakan yang memperincikan segala
langkah yang perlu diambil bagi mencapai objektif mewujudkan sistem
kesihatan yang mampan dan bersedia menghadapi tekanan pada masa
hadapan.

Perpaduan Rakyat

Selain mempunyai sistem kesihatan yang terbaik, perpaduan rakyat
yang berbilang kaum, agama dan wilayah juga menjadi asas penting
kejayaan negara kita mengatasi krisis yang melanda. Pandemik COVID19 memperlihatkan masyarakat majmuk di negara ini saling bantu membantu dan menyokong antara satu sama lain dalam menghadapi keadaan yang sukar. Peranan ini dimainkan di peringkat individu,masyarakat setempat, pertubuhan-pertubuhan sukarela atau menerusi
program tanggungjawab sosial korporat sektor swasta yang menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan tanpa mengira batas kaum dan agama. Ini adalah satu sikap terpuji yang mesti kita teruskan sebagai rakyat Malaysia.

Selaras dengan usaha untuk memperkukuhkan perpaduan rakyat,
Kerajaan telah melancarkan Dasar Perpaduan Negara pada 15 Februari
yang lalu, bersekali dengan Rangka Tindakan Perpaduan Negara 2021-
2030. Dasar dan rangka tindakan ini yang pertama kali digubal
menggariskan 41 anjakan strategik untuk dijadikan tumpuan di peringkat
pelaksanaan bagi mencapai Hasrat ‘Perpaduan dalam Kepelbagaian’.

Layanan yang adil dan saksama untuk semua rakyat akan diteruskan
menerusi pelbagai inisiatif penyatupaduan. Dalam aspek ekonomi, ia
berpaksikan agihan kemakmuran negara yang dikongsi bersama secara
adil dan saksama oleh seluruh rakyat merentasi batas kaum, agama dan
wilayah. Manakala dalam aspek sosial pula ia dipacu oleh semangat
muhibah yang berkekalan.

Dalam konteks ini, saya lihat golongan belia di negara kita boleh
memainkan peranan penting dalam memupuk semangat perpaduan demi
membina sebuah negara bangsa yang bersatu-padu. Sebagai pewaris
kepimpinan negara pada masa hadapan, pimpinan pertubuhanpertubuhan belia wajar mengambil inisiatif yang terkehadapan dalam
menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat.
Peranan di Peringkat Antarabangsa

Hubungan luar negara juga adalah amat penting dalam usaha
melawan COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara. Selain kejayaan
menjadi tuan rumah Persidangan APEC 2020 yang diadakan secara
maya, Malaysia akan terus memainkan peranan penting di peringkat
antarabangsa. Ini termasuk menerusi Kerangka Pemulihan Komprehensif

ASEAN yang dipersetujui semasa Sidang Kemuncak Asean ke-37,
menjamin Malaysia sentiasa mempunyai akses kepada vaksin, termasuk
vaksin generasi baharu, di samping berusaha untuk memperluaskan
pengiktirafan global sijil kesihatan digital atau passport vaksin Malaysia
dan memberi bantuan serta memudahcara kepulangan rakyat Malaysia
yang terkandas di luar negara.

Bagi memudahkan usaha pemulihan ekonomi Malaysia, Kerajaan
akan meneruskan usaha secara menyeluruh bagi mewujudkan
gelembung perjalanan dengan negara-negara yang berpotensi. Inisiatif
gelembung perjalanan ini penting untuk mengaktifkan kembali kerjasama
perdagangan dan pelaburan dua hala dan seterusnya mempercepat
pertumbunan ekonomi.

Dalam konteks ini, Malaysia telah merumuskan perjanjian Laluan
Hijau Timbal Balik atau Reciprocal Green Lane (RGL) bersama Singapura
pada tahun 2020. Malaysia akan terus berusaha untuk mewujudkan RGL
dengan negara-negara berkepentingan seperti China (termasuk Hong
Kong, Macao dan Taiwan), Australia, Brunei, India, Indonesia, Jepun,
Republik Korea, New Zealand dan Vietnam.

Di peringkat serantau pula, Deklarasi ASEAN mengenai
pembentukan ASEAN Travel Corridor Arrangement (TCA) telah diterima
pakai oleh pemimpin-pemimpin ASEAN semasa Sidang Kemuncak
ASEAN yang ke-37 pada bulan November 2020. Inisiatif ini akan
membantu memudahkan perjalanan semula intra-ASEAN, dan
seterusnya mampu mengaktifkan semula industri perdagangan,
pelancongan dan perkhidmatan-perkhidmatan berkaitan intra-ASEAN
yang telah terjejas disebabkan pandemik COVID-19.

Selain itu, Kerajaan akan memastikan peranan Malaysia di
Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) kekal utuh, khususnya dalam
memperjuangkan hak rakyat Palestin. Malaysia akan terus menyokong
segala usaha demi mencapai penyelesaian adil dan berkekalan,
khususnya menerusi rundingan membabitkan pihak berkaitan
berdasarkan undang-undang antarabangsa serta resolusi Pertubuhan
Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang berkaitan.

WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030 (WKB 2030 DAN
RANCANGAN MALAYSIA KE-12 (RMKE-12)

Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian,
56. Sementara Kerajaan pada masa ini memberi fokus kepada usahausaha untuk mengatasi masalah COVID-19 dan memulihkan ekonomi
negara, kita juga perlu merancang pembangunan dan kemajuan ekonomi
negara untuk jangka masa panjang. Dalam konteks ini, pelan
pembangunan sosioekonomi negara lima tahun adalah penting bagi
menetapkan hala tuju strategik yang jelas dan meletakkan ekonomi
negara di atas asas yang lebih kukuh.
57. Sehubungan ini, Kerajaan telah memperkenalkan Wawasan
Kemakmuran Bersama 2030 (WKB 2030) sebagai kesinambungan
kepada Wawasan 2020. Matlamat utama WKB 2030 adalah supaya
rakyat Malaysia secara keseluruhannya dapat mengecapi taraf hidup
wajar atau decent standard of living menjelang tahun 2030. Tiga objektif
utama WKB 2030 adalah memastikan pembangunan untuk semua,
menangani jurang kekayaan dan pendapatan, dan mencapai hasrat
20
negara yang bersatu, makmur dan bermaruah. WKB 2030 akan
dilaksanakan melalui Rancangan Malaysia Kedua Belas, 2021-2025
(RMKe-12) dan Rancangan Malaysia Ketiga Belas, 2026-2030.
58. RMKe-12 bertujuan untuk mencapai “Malaysia Makmur, Inklusif dan
Mampan”. Dasar dan strategi yang sedang dirangka di bawah RMKe-12
menunjukkan komitmen Kerajaan yang prihatin terhadap permasalahan
rakyat dan meletakkan ekonomi Malaysia di atas landasan yang lebih
kukuh dan berdayang saing. Matlamat RMKe-12 bukan sahaja untuk
merancakkan kembali pertumbuhan ekonomi, malah turut memastikan
kemakmuran negara dapat diagihkan secara lebih adil dan saksama serta
tidak mengabaikan kelestarian alam sekitar.
59. Bagi memastikan Malaysia berada pada landasan yang tepat untuk
mencapai matlamat WKB 2030, strategi dan inisiatif yang dirangka bagi
menangani isu dan cabaran sosioekonomi yang wujud memberi tumpuan
kepada usaha-usaha menjana semula ekonomi, memperkukuh
keselamatan, kesejahteraan dan inklusiviti serta mempertingkat
kemampanan.
60. Beberapa pemangkin telah dikenal pasti dalam memacu
pembangunan Malaysia dalam tempoh lima tahun akan datang.
Pemangkin-pemangkin ini termasuklah membangunkan bakat tersedia
masa hadapan, mempercepat penerimagunaan teknologi termaju dan
inovasi, memperkukuh ketersambungan dan infrastruktur pengangkutan
serta mengukuhkan sektor awam supaya lebih cekap.
Di antara keutamaan-keutamaan Kerajaan dalam RMKe-12
termasuklah:

i. menangani kemiskinan, khususnya penghapusan kemiskinan
tegar dan mengurangkan ketidaksamarataan sosioekonomi
dengan melaksanakan program yang lebih menyeluruh dan
bersasar;
ii. memberi penekanan kepada Agenda Pemerkasaan Bumiputera
bagi mengurangkan jurang di antara Bumiputera dengan kaumkaum yang lain;
iii. mempercepatkan pembangunan di Sabah dan Sarawak dan
negeri-negeri lain yang kurang membangun dengan
memantapkan penyediaan infrastruktur dan kemudahan asas;
iv. menyediakan ekosistem yang kondusif untuk membangunkan
perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS);
v. mempercepat penerimagunaan teknologi termaju dan
pendigitalan;
vi. menggalakkan pelaburan yang berkualiti dengan memberi
tumpuan kepada aktiviti berteknologi tinggi; dan
vii. mempercepatkan peralihan kepada ekonomi hijau untuk
menyokong agenda pembangunan mampan dan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara rendah karbon.

Dalam hubungan ini, beberapa industri berpotensi tinggi telah dikenal
pasti sebagai peneraju dan sumber pertumbuhan baharu seperti industri
aeroangkasa, elektrikal dan elektronik yang lebih canggih, kreatif, biojisim
dan pertanian pintar. Kerajaan juga akan melaksanakan strategi untuk
mempertingkat produktiviti bagi mempercepatkan peralihan kepada
industri yang mempunyai nilai ditambah yang tinggi serta berteknologi
tinggi.

Perkhidmatan Awam yang Cekap, Berintegriti dan Prihatin

Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian,

Segala perancangan Kerajaan seperti yang telah saya huraikan
memerlukan komitmen dan kerjasama daripada perkhidmatan awam
yang cekap, berintegriti dan prihatin.

Dalam waktu yang sukar ini, harapan saya adalah supaya semua
penjawat awam memberi tumpuan kepada usaha membantu rakyat. Ini
keutamaan nombor satu. Percepatkan proses penyampaian bantuan
kepada rakyat.

Mereka tidak boleh tunggu lama-lama. Sehari lewat mungkin dapur mereka tidak berasap. Begitu juga permohonanp ermohonan daripada peniaga, pengusaha dan pelabur. Permudahkan proses untuk mereka melabur, memula dan memulihkan perniagaan
masing-masing.

Untuk meningkatkan aspek governans, integriti dan anti-rasuah,
Kerajaan juga akan meneruskan pelaksanaan Pelan Anti Rasuah
Nasional bagi mencapai hasrat negara yang berintegriti dan bebas
rasuah.

Seperti aur dengan tebing, Kerajaan dan penjawat awam tidak
mungkin dapat dipisahkan. Kejayaan demi kejayaan telah kita capai
bersama meskipun tidak sedikit rintangan yang terpaksa diatasi.
Hubungan dan muafakat yang utuh di antara Kerajaan dan penjawat
awam ibarat seikat bak sirih, serumpun bak serai.

Bak kata pepatah, kepimpinan berkesan ibarat kayu besar di tengah
padang, tempat bernaung kepanasan, tempat berlindung kehujanan.
Pemimpin Kerajaan sama ada ahli politik mahu pun penjawat awam,
wajiblah melindungi semua rakyat. Semuanya mesti dilayan dengan
saksama dan dibela secara adil.

Begitu juga pihak GLC dan badan-badan berkanun. Laksanakan
program tanggungjawab sosial korporat atau CSR untuk membantu
masyarakat yang susah. This is the time for all of us to give back to the
society. Saya terima banyak permohonan daripada peniaga-peniaga
yang memohon dikecualikan bayaran sewaan premis GLC yang mereka
duduki untuk berniaga. Pertimbangkanlah permohonan-permohonan ini
sebaik-baiknya. Banyak peniaga yang mengalami kerugian. Bantulah
mereka untuk menyelamatkan perniagaan dan bangkit kembali.

DARURAT

Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian,

Di sekempatan ini, saya ingin menyentuh sedikit berkenaan perihal
darurat yang sedang dilaksanakan di negara kita pada masa ini.
Proklamasi Darurat yang diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha

Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah semata-mata
untuk mengatasi masalah COVID-19.
Sejak darurat berkuatkuasa, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri
Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memasyhurkan tiga
ordinan iaitu, Ordinan Darurat (Kuasa-Kuasa Perlu) 2021, Ordinan
Darurat (Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan
Pekerja) (Pindaan) 2021 dan Ordinan Darurat (Pencegahan dan
Pengawalan Penyakit Berjangkit) (Pindaan) 2021.
Kesemua ordinan ini adalah bertujuan untuk membolehkan kerajaan
menangani pandemik COVID-19 dengan lebih cekap dan berkesan,
termasuk menambahbaik pengurusan penginapan pekerja asing yang
menjadi antara punca utama penularan COVID-19 di negara kita. Dengan
adanya proklamasi darurat, kesemua ordinan ini dapat dimasyhurkan
dalam tempoh yang singkat tanpa perlu melalui proses di Parlimen yang
kebiasannya mengambil masa yang lama.

Saya sedar dan saya faham maksud demokrasi. Justeru, tidak ada
satu pun daripada ordinan ini yang bertujuan untuk membolehkan
Perdana Menteri kekal berkuasa selama-lamanya. Malah, darurat yang
sedang dilaksanakan ini juga mempunyai tempoh tamat pada 1 Ogos
2021. Inilah kali pertama dalam sejarah negara kita, darurat mempunyai
tempoh tamat.

Selain itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda
Yang di-Pertuan Agong juga telah melantik sebuah Jawatankuasa Khas
Bebas yang turut dianggotai oleh Ahli-Ahli Parlimen pembangkang untuk
meneliti keadaan darurat di negara ini dan membuat perakuan samada
darurat boleh ditamatkan lebih awal atau sebaliknya. Saya percaya
Jawatankuasa Khas Bebas ini akan meneliti keadaan pandemik COVID19 di negara kita dengan sebaik-baiknya.

Jika jawatankuasa ini berpuashati bahawa masalah COVID-19 telah dapat dikawal
sepenuhnya, maka perakuan boleh dibuat supaya darurat ditamatkan.

Sepertimana yang saya telah tegaskan berulang kali, saya
menjunjung Perlembagaan dan prinsip demokrasi. Apabila masalah
COVID-19 telah dapat diatasi, saya akan menasihati Kebawah Duli Yang
Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk
membubarkan Parlimen supaya pilihanraya boleh diadakan dan rakyat
bebas memilih kerajaan mana yang layak untuk memerintah. Buat masa
ini, berilah ruang kepada kerajaan untuk tumpukan sepenuh perhatian
kepada usaha mengawal penularan wabak ini.

The main focus of this government at this moment is to steer this
country clear of the double whammy of health and economic crises. Once
the pandemic is over, which I hope will be very soon, I will advise the Yang
di-Pertuan Agong to dissolve the Parliament. Until such time, my
colleagues in the Cabinet and I will continue to carry out our duties and
responsibilities to the best of our ability.

When the election is held, of course, we will leave it to the people to
decide whether the Perikatan Nasional government should be re-elected
or otherwise. You are free to choose and that is what democracy is all
about.

COMPLIMENTS TO FOREIGN DIPLOMATIC MISSIONS

Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen,

I would like to take this opportunity to express my deep appreciation
to all Foreign Heads of Mission based in Malaysia for your invaluable
contributions throughout this challenging time. The health, humanitarian
and economic crises brought about by the pandemic required not just
local, but also international collaborations, in providing aid to the people.

Malaysia highly appreciates the bilateral and multilateral support
rendered, including in delivering protective and medical equipment such
as face masks and ventilators, as well as the exchange of expertise in
managing the COVID-19 crisis. Foreign Diplomatic Missions have been
playing a critical role in channelling accurate information and updates to
the international communities in this country, including on policies
concerning health screening, business operation and border control. For
all that you have done to help us, I thank you very much.

PENUTUP

Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian,

Akhir kata, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada
rakan-rakan saya di dalam kabinet, pimpinan parti-parti politik, Ahli-Ahli
Parlimen, Menteri-Menteri Besar dan Ketua-Ketua Menteri, penjawat
awam, pasukan keselamatan, pimpinan GLC, pimpinan badan-badan
bukan kerajaan, sektor swasta dan seluruh rakyat Malaysia yang telah
menyokong segala usaha kerajaan dalam mengurus pandemik COVID-

dan memulihkan ekonomi negara. Apa sahaja pencapaian negara kita
sepanjang tahun lalu dan yang akan datang adalah pencapaian anda
semua.

Saya memberi jaminan dan komitmen seratus peratus bahawa
Kerajaan Perikatan Nasional akan terus Prihatin Rakyat.

Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada
para frontliners kita yang telah bertungkus-tungkus lumus melindungi dan
menyelamatkan kita semua daripada wabak COVID-19 sejak setahun
yang lalu. Sebagai tanda sokongan kepada mereka, saya ingin mengajak
anda semua supaya medaftarkan diri di aplikasi MySejahtera untuk
mengambil vaksin COVID-19 sebagai usaha kita bersama dalam
memerangi wabak ini.

Saya telah mengambil vaksin dos pertama dan Alhamdulillah saya
sihat dan boleh bekerja seperti biasa. Vaksin ini selamat untuk saya dan
insyaAllah ia juga selamat untuk anda semua.

Marilah kita sama-sama berdoa agar kita semua dilindungi daripada
sebarang mudarat dan diberikan keamanan, keselamatan dan
kesejahteraan yang berkekalan.

Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim

Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rahmat yang Engkau
limpahkan kepada kami ya Allah

Kami redha dengan segala ujian yang Engkau turunkan kepada kami ya
Allah

Peliharakanlah kami dan negara kami daripada segala kemudaratan.
Hindarkanlah negara kami dari segala kejahatan dan kemungkaran.
Jauhkanlah kami sekalian daripada segala ancaman.
Pimpinlah kami ke jalan yang benar dan lurus – jalan yang diredhai olehMu ya Allah.
Kekalkanlah ya Allah perpaduan, keamanan, keselamatan dan
kemakmuran negara kami Ya Allah

TEKS UCAPAN
YAB TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD YASSIN
PERDANA MENTERI MALAYSIA
DI MAJLIS AMANAT PERDANA
SETAHUN MALAYSIA PRIHATIN
PADA 1 MAC 2021; PUKUL 10.00 PAGI
BERTEMPAT DI DEWAN PERDANA A
PUSAT PERSIDANGAN ANTARABANGSA
PUTRAJAYA

Ikuti Facebook Kami

Artikel Terbaru