KUALA LUMPUR: Semalam Perdana Menteri  Tan Sri Muhyuddin Yassin mempengerusikan mesyuarat pertama Majlis Kemakmuran Bumiputera (MKB) secara persidangan video dari pejabat beliau di bangunan Perdana Putra.

Menurut beliau, MKB merupakan platform untuk kerajaan memperkasakan sosioekonomi Bumiputera dengan sasaran lonjakan pembangunan keusahawanan berganda di pelbagai peringkat.

“Usaha ini akan diterajui oleh Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU) selaku agensi penyelaras utamanya. Mesyuarat juga mengesahkan penubuhan MKB dari segi keahlian serta terma rujukan,” katanya dalam satu kemnyataan.

Jelasnya, turut diperakukan penubuhan Jawatankuasa Pemandu Majlis Kemakmuran Bumiputera (JPMKB) dan Jawatankuasa Kerja Majlis Kemakmuran Bumiputera (JKMKB), yang masing-masing akan dipengerusikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mohd Redzuan Md Yusof dan Ketua Eksekutif TERAJU, Encik Md Silmi Abd Rahman.

MKB dianggotai oleh 17 Menteri Kabinet di samping tokoh Bumiputera dalam pelbagai sektor perniagaan, ekonomi dan pendidikan. Antaranya, Tan Sri Nor Mohamed Yakcop; Tan Sri Azman Mokhtar; Datuk Dr Mohd Karim Abdullah; Tan Sri Dr Rafiah Salim; Datuk Azrin Mohd Noor dan Encik Kamarul Azman Muhamed.

“Saya telah membangkitkan mengenai kesan besar pandemik  Covid-19 kepada ekonomi negara yang mana perniagaan Bumiputera tidak terkecuali. Justeru saya tegaskan bahawa tindakan intervensi strategik amat diperlukan bagi membantu golongan Bumiputera meraih peluang ekonomi dalam sektor berdaya maju dan mempunyai nilai tambah yang tinggi,” kata Perdana Menteri lagi.

“Insya-Allah, mereka yang diberikan amanah  dalam MKB, JPMKB dan JKMKB mampu mencetuskan idea bernas untuk membolehkan tindakan intervensi yang strategik dan tepat diambil demi memastikan ekonomi Bumiputera terus berdaya tahan dan berdaya saing,” ujarnya.