Perincian 3,346 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 24 Januari 2021 adalah seperti berikut:

Selangor: 950 kes

323 kes daripada kluster-kluster, termasuk 83 kes daripada kluster baharu iaitu Kluster Jalan Sebelas;

482 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19;

Satu (1) kes import dari luar negara; dan

144 kes daripada saringan-saringan lain COVID-19.

Sabah: 431 kes

63 kes daripada kluster-kluster, termasuk 23 kes daripada kluster-kluster baharu iaitu Kluster Jalan Segama dan Kluster Ladang Segama;

298 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19; dan

70 kes daripada saringan-saringan lain COVID-19.

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur: 390 kes

77 kes daripada kluster-kluster, termasuk 44 kes daripada kluster baharu iaitu Kluster Tapak Bina Sri Petaling;

158 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19;

Tiga (3) kes import dari luar negara; dan

152 kes daripada saringan-saringan lain COVID-19.

Johor: 378 kes

88 kes daripada kluster-kluster, termasuk 29 kes daripada kluster-kluster baharu iaitu Kluster Keluli Tujuh dan Kluster Jalan Tengar;

171 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19;

Tiga (3) kes import dari luar negara; dan

116 kes daripada saringan-saringan lain COVID-19.

Sarawak: 255 kes

168 kes daripada kluster-kluster sedia ada; dan

87 kes daripada saringan-saringan lain COVID-19.

Terengganu: 179 kes

52 kes daripada kluster-kluster sedia ada;

89 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19; dan

38 kes daripada saringan-saringan lainCOVID-19.

Negeri Sembilan: 160 kes

62 kes daripada kluster-kluster, termasuk 12 kes daripada kluster baharu iaitu Kluster Bukit Emas;

46 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19; dan

52 kes daripada saringan-saringan lain COVID-19.

Melaka: 152 kes

95 kes daripada kluster-kluster sedia ada;

39 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19; dan

18 kes daripada saringan-saringan lain COVID-19.

Pulau Pinang: 90 kes

14 kes daripada kluster-kluster sedia ada;

26 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19; dan

50 kes daripada saringan-saringan lainCOVID-19.

Kedah: 85 kes

15 kes daripada kluster-kluster sedia ada;

28 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19; dan

42 kes daripada saringan-saringan lain COVID-19.

Kelantan: 77 kes

Empat (4) kes daripada kluster-kluster sedia ada;

49 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19; dan

24 kes daripada saringan-saringan lain COVID-19.

Pahang: 63 kes

15 kes daripada kluster-kluster sedia ada;

34 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19; dan

14 kes daripada saringan-saringan lain COVID-19.

Wilayah Persekutuan Labuan: 49 kes

19 kes daripada kluster-kluster sedia ada;

22 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19; dan

Lapan (8) kes daripada saringan-saringan lain COVID-19.

Perak: 46 kes

10 kes daripada kluster-kluster, termasuk enam (6) kes daripada kluster baharu iaitu Kluster Tembok Taiping;

17 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19; dan

19 kes daripada saringan-saringan lain COVID-19.

Wilayah Persekutuan Putrajaya: 38 kes

17 kes daripada kluster-kluster, termasuk 13 kes daripada kluster baharu iaitu Kluster Tapak Bina Flora;

13 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19; dan

Lapan (8) kes daripada saringan-saringan lain COVID-19.

Perlis : Tiga (3) kes

Dua (2) kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19; dan

Satu (1) kes daripada saringan-saringan lain COVID-19.