Dengan hormatnya saya merujuk kepada surat kami bil: MLGH/PHlzL Jld 9(201 bertarikh 6 Mei 2020 berhubung perkara diatas.

Sehubungan itu, sebagaimana yang telah dipersetujui dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri (JPBN) pada 5 Mei 2020, dikemukakan di sini senarai aktiviti yang dilarang semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) untuk rujukan dan tindakan tuan selanjutnya.