Berikut  ialah enam “tindakan utama” yang disyorkan WHO untuk menghentikan COVID-19: 

  1. Memperluas, melatih dan mengerahkan tenaga kerja penjagaan kesihatan dan awam
  2. Melaksanakan sistem untuk mengesan setiap kes yang disyaki di peringkat komuniti
  3. Meningkatkan kapasiti pengeluaran dan ketersediaan ujian
  4. Mengenal pasti, menyesuai dan melengkapkan kemudahan yang diperlukan untuk merawat serta mengasingkan pesakit
  5. Membangunkan rancangan serta tindakan yang jelas untuk mengkuarantin kontak; dan
  6. Menggerakkan seluruh jentera kerajaan untuk fokus kepada usaha mengekang dan mengawal COVID-19