Laporan Ringkas – Aras air dan limpahan hujan

21.02.2016 pada 8.00 pagi
RAINFALL
Semua stesen yang dipantau tiada direkodkan hujan lebat

WATERLEVEL
Danger Level
1.Batu KitangTelemetri
(Danger Level 5.0m)
(Latest Level 5.51m) trend menaik
2.Serian, Kuching
(Danger Level 9.0m)
(Latest Level 9.15m) trend menaik

Warning Level
1.Siniawan, Kuching
(Danger Level 7.2m)
(Latest Level 6.87m)
2.Krusen, Samarahan
(Danger Level 17.4m)
(Latest Level 17.34m)

Alert Level
1.Kuala Maong, Kuching
(Danger Level 2.8m)
(Latest Level 2.38m), trend menurun
2.Buan Bidi,Kuching
(Danger Level 17.8m)
(Latest Level 16.48m),trend Menurun
3.Batu Gong, Kuching
(Danger Level 6.5m)
(Latest Level 5.46m)trend mendatar
4.B.Kawa Bridge, Kuching
(Danger Level 4.2m)
(Latest Level 2.98m) trend mendatar