Air sungai melebihi aras bahaya

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA
LAPORAN ARAS SUNGAI
20 FEB 2016, 8:00 MALAM

MELEBIHI ARAS BAHAYA

SARAWAK
1. Sungai Sarawak Kanan di Buan Bidi, Bau, 18.58m (Bahaya 17.80m),
trend menaik (kemaskini terakhir jam 7.00 pm)
2. Sungai Sarawak Kiri di Batu Kitang, Kuching, 5.60m (Bahaya 5.00m),
trend menaik (kemaskini terakhir jam 7.00 pm)
3. Sungai Sarawak Kiri di Kg Git, Padawan, 14.82m (Bahaya 13.10m),
trend menaik (kemaskini terakhir jam 7.00 pm)
4. Sungai Sarawak Kanan di Bau Bridge, Bau, 13.90m (Bahaya 12.86m),
trend menaik (kemaskini terakhir jam 8.00 pm)

MELEBIHI ARAS AMARAN

JOHOR
1. Sungai Sayong di Kg Murni Jaya, Kulai, 15.61m (Amaran 15.51m, Bahaya 16.00m),
trend menaik (kemaskini terakhir jam 7.00 pm)

SARAWAK
1. Btg Sadong di Krusin, Serian, 17.06m (Amaran 16.30m, Bahaya 17.40m),
trend menaik (kemaskini terakhir jam 7.00 pm)
2. Sungai Sarawak di Kuala Sg. Maong, Kuching, 2.41m (Amaran 2.24m, Bahaya 2.80m),
trend menaik (kemaskini terakhir jam 7.00 pm)

MELEBIHI ARAS WASPADA

SARAWAK
1. Btg Sadong di Serian, Serian, 8.32m (Waspada 8.30m, Amaran 8.51m),
trend menaik (kemaskini terakhir jam 7.00 pm)
2. Sungai Sarawak Kanan di Siniawan, Bau, 5.85m (Waspada 5.50m, Amaran 6.35m),
trend menaik (kemaskini terakhir jam 7.00 pm)